17. lip 2011.

Mount and Blade: With Fire and Sword

Mount and Blade: With Fire and Sword u serijal M&B donosi novu postavku sveta, tri jednostavna zapleta i nešto funkcionalnih poboljšanja. Zašto je prikazujemo zasebno, ako je posredi samo neka vrsta unapređenja? Pa, zato što M&B: With Fire and Sword predstavlja mnogo više od običnog moda i pokazuje koliko za jednu igru znači pripovedanje, koliko je važan svet u koji vas igra uvlači, pa makar njegova dramaturgija bila sasvim ovlašna. Osim toga, svima koji su čitali knjige Senkjeviča “Ognjem i mačem” prepoznaće mnoge likove i situacije, te se, nadamo se, obradovati ovoj igri koliko i ja.

Kao što se već iz uvodnih ilustracija vidi, With Fire and Sword smešten je u nešto kasniji vremenski period od Warband-a. Ako smo u prethodnoj igri imali neku vrstu simulacije srednjevekovnog života i rada jednog ratnika, ovde je posredi 17. vek. Premda su akteri istorijski; Poljska republika, Moskovsko carstvo, Kozački hetmanat, Švedska kraljevina i Krimski kanat, kao i gradovi na mapi (Moskva, Varšava, Kijev), geografija je izmišljena (što se može ispraviti jednim dodatkom koji daje pravu kartu severoistoka Evrope). Uniforme su autentične, kao i vrste trupa na bojištu. Vatreno oružje odavno je prisutno u vidu musketa, karabina i pištolja, a štitovi se povlače, a oklopi su znatno drugačiji nego u Warband-u. U to vreme sveto trojstvo ratovanja su musketari, pikeniri i laka konjica. U igri iz razumljivih razloga nema topova, što i jeste autentično s obzirom na to da su se koristili uglavnom za opsadu.


Igru počinjete kao muškarac, bez mogućnosti izbora profesije i porekla kao što je to nudio Warband. Uvod u priču istovremeno je i tutorijal. Primećujemo da je grafika znatno unapređena sa lepšim i većim teksturama, te boljim svetlosnim efektima. Ova igra, kao i Warband, takođe nudi veoma podrobna podešavanja grafike. Ipak, Fire &Sword, čak i u osiromašenoj verziji renderovan DirectX-om 7 pokazuje da su unapređenja grafike nešto veća od puke zamene jednih tesktura drugima. Prevasnodno tu mislim na objekte koje je moguće uništiti (srušiti ogradu, pucati u katanac), a i scenografija je bogatija; predeo sadrži bolje modelirane reke, lepše konje, više raznovrsnih zgrada i sl. Dakle, nakon što pešice i na konju rasterate bandite dobićete kratak pregled situacije od francuza, Žaka de Klermona koji vas uvodi u priču.


With Fire and Sword otvara vam ceo jedan svet i pušta vas da se u njemu igrate, na isti način kao što je to činio Warband. Razlika je u tome što With Fire and Sword nudi tri, uslovno rečeno, scenarija koji će vas voditi ka regrutovanju novih likova i uplitanju u sudbinu opstanka Poljske republike. Opet ponavljam, igra je i dalje sasvim otvorena, a zaplet shvatite kao što je i ponuđen, kao mogućnost, a ne obavezu. Nameće se poređenje sa igrom Pirates! I tamo je postojala mogućnost naziranja nekakvog zapleta dok otkrivate nestale članove porodice. Ovde je pričica malo jasnije naznačena, ali ništa labavije strukturirana.


Prve izmene primećujemo već pri ulasku u prvo selo. Umesto da vas igra baca na mapu sela kako biste razgovarali sa seoskim knezom, u With Fire and Sword dijalog se obavlja sa globalne mape. Osim toga seljani imaju za vas pregršt zadataka umesto samo jednog. Primetićete da ne postoji mogućnost da u selu regrutujete vojnike. Izmenu nameću društvene prilike onog vremena. Obavezani jakim feudalnim zakonima i običajima, seljani vam se neće pridruživati sve dok ne postanete njihov gospodar ili velikodostojnih u službi njihovog gospodara.


Već prvi zadaci otkrivaju nešto složeniju strukturu misija. Starešina Zamošja moli vas da; a) spasite selo od bandita, b) donesete tri tovara soli, c) umolite njhovog gospodara da popusti namete. Dok je prvi zadatak uobičajen, drugi otkriva da u With Fire and Sword ima mnogo više trgovine i bolje je organizovana, te da je razvijanje odnosa sa plemstvom daleko ustrojenije nego u Warband-u. U prethodnoj igri, naime, osim kralja svi su bili gospodari jednaki po rangu, a jedini istaknut bio je mašal. U igri With Fire and Sword postoje tri različite plemićke titule. U Poljskoj republici, vazali kralja Jana su pukovnici, hetmani, vojskovođe, prinčevi. U Krimskom kanatu titule su bet i bej, te paša i mirza. Kod Moskovljana vladaju poglavice, vojskovođe i prinčevi, dok Šveđanima upravljaju ratsherr, grofovi, generali, gubernatori i elektor.


Gde pokupiti vojsku, ako ne u selu? Aha, evo je druga velika izmena na vidiku. Naime, vojnike možete unajmiti na tri mesta. Tu su krčme, koje se u ovoj igri nalaze i u gradovima, ali i u tvrđavama. U Warband-u, tvrđave su bile vlasništvo plemića, a igraču su služile samo za smeštanje zatočenika i sticanje rente. U With Fire and Sword, tvrđave su zapravo utvrđeni gradovi, sa krčmom, trgovima i zanatlijama, dok su gradovi još moćniji. U gradovima vladaj najkrupnije plemstvo, pa se od tvrđava razlikuju samo po jačini odbrane i strukturi garnizona. Dakle, osim regrutovanja plaćenika iz krčme, vojsku možete dizati u naseljima, pod uslovom da ste njihov upravitelj. Iz sela dolaze najprostiji vojnici. U tvrđavama možete postaviti zapovednika koji će povremeno okupiti regularnu vojsku, dok u gradu postavljate komandanta odbrane grada, komandanta pešadije, konjice i musketara, te kapetana za plaćenike – te će vam svaki povremeno ponuditi odgovarajuću vrstu vojske. Treći način za popunu ljudstva su logorišta plaćenika. Umesto trenažnih kampova, u With Fire and Sword svaka nacija na svojoj teritoriji ima mesto na kome možete unajmiti plaćenike ili ih opremiti. U igri Warband oprema je standardizovana po vrsti vojnika. I ovde je, manje-više tako, ali najamnicima u istom tom logoru možete kupiti kape (šlemove), čizme, konje, vatreno i hladno oružje, te oklope. Razume se, oprema je u skladu sa vrstom jedinica koje opremate, a one su, pak u skladu sa vojnom kulturom države u kojoj se nalazite. Kad unajmljujete Poljake biće to Krilati kopljanici, kod Šveđana opaka nemačka pešadija i sl.


Da vatreno oružje sasvim menja način ratovanja otkriće vam već i prvi sukob. Odjahaćete do prvog naselja, okupiti desetak momaka i ustremiti se na bandite (ima ih osam, jaka stvar, pomislićete). Međtim, kad tanad počne da vam fijuče oko glave, shvatićete zašto je s pojavom vatrenog oružja teškim oklopnicima odzvonilo. U Warband-u, plašili ste se, možda, samostrelaca koji su jedini mogli da vam probiju zaštitu. Već od druge trećine igre imali ste novca za dobar verižni oklop i pouzdan štit, pa su strelci mogli da vas gađaju do mile volje, bez da vam raskrvave ma i zanokticu. U With Fire and Sword, štitovi su zastareli, okopi retki, a najobičnija tandžara kućne izrade (kakve nose banditi) može da vas iz prve obori s konja. U kombinaciji sa pikenirima dugačkih kopalja, grupica musketara može glatko da slisti svaki juriš. Prošlo je vreme obične pešadije naoružane mačevima i štitovima. U ovoj igri možete da se uzdate samo na hitrog i okretnog konja kojim ćete zujati po bojištu pokušavajući da izbegnete kuršum. Odgovor je u dobrom kompletu pištolja koji iz neposredne blizine imaju dejstvo kakvo danas ima sačmara (čitaj – razorno). Karabini su takođe dobar izbor, ali za pravo nadmetanje u streljaštvu trebaće vam kvalitetna kremenjača. Novost su i granate koje mogu znanto da vam olakšaju borbu protiv buljuka protivnika. Posebno su ubitačne u opsadi protiv branilaca ili za razbijanje kolskih utvrda. Pazite samo da kratak fitilj i pogrešno ocenjen radijus ne zahvati kojeg od vaših.


Druga značajna taktička promena je kolska utvrda. Možete je i sami primeniti protiv progonitelja, ali ćete češće viđati njenu opasniju stranu. Najjednostavnije rečeno, kolska tvrđava je niz tovarnih vagona čije su rude čvrsto uvezane lancima. Zajedno obrazuju krug koji je zaštitni bedem. Unutra je pešadijska posada koja će da vas dobrano zasipa paljbom, dok konjica čeka trenutak slabosti. Izbor nije jednostavan. Ili ćete se pridružiti strelcima i pokušati da nadjačate branioce iz daljine, te kada se prorede napasti sabljama – ili vam ostaje da poput kakvih indijanaca obigravate konjicom oko utvrde. Uzdajući se da ćete karabinima iz neposredne blizine uspeti da razredite branioce, čekajte pogodan trenutak za upad. Na konju iz zaleta lako možete da preskočite vagone, posle čega sledi surova borba prsa u prsa. Spremite štit i sablju i pomolite se kojem god bogu hoćete.


U gradu vas čeka i gradonačelnik kao dodatni izvor prihoda (to jest, zadataka). Osim praćenja karavana, možete da organizujete i svoj trgovački poduhvat. Umesto da teglite robu u inventaru, platićete oružanu stražu i tovarne životinje. Branite ih od nasrtljivih razbojnika, dezertera i protivničkih zulumćara. Ukoliko ste pravilno odabrali robu i ciljni grad – eto bogatstva. Primetićete da je ceo svet mnogo življi od predela Kalradije. Gradovi će organizovati patrole i izvidnice, a grupice odbeglih kmetova, dezertera i bandita pokušavati da se ustreme na osamljene putnike i slabo branjene karavane. Veliko olakšanje predstavlja i to što vas stoka prati. Ako se sećate, u Warband-u ste krdom morali da upravljate kao pravi kauboj, gonjenjem. U ovoj igri stoka vas prati na pristojnoj udaljenosti, što omogućava da imate zalihe svežeg mesa.


Osim gradonačelnika zadatke za ambicioznog vođu plaćenika zadaju i plemići. Nude se dve vrste poslova. Prva je uobičajena šarada sitnih zaduženja, dok su drugi zadaci poverljivije prirode i često zahtevaju da se odlučite za koga radite i protiv kojih država pristajete da delate.


Kad dođe i taj dan, zaklećete se vrhovnom vladaru na vernost i postati vojskovođa. Može se dogoditi da steknete imanje, titulu, pa i da postanete gospodar grada ili tvrđave. Čak i kao gospodaru sela nude vam se šire opcije nego što ste imali u Warband-u. Pre svega, naselje možete razvijati kroz izgradnju objekata i unajmljivanje ljudstva. Tako, na primer, u selima možete sagraditi sklonište (koje će protivniku uskratiti 50% plena), zatim seoski zbor (brine se o redu i miru), školu (povećava odanost), mlin i skladište (povećavaju bogatstvo sela). Selu možete dodeliti sudiju, sveštenika, blagajnika i šerifa, koji takođe učvršćuju vašu vlast, brane stanovnike od razbojnika i efikasnije skupljaju poreze. Gradi tvrđava mogu da dobiju bunar, zatvorsku kulu, pojačana utvrđenja, arsenal, banku, akademiju, kasarnu, manjež. Shodno tome u gradu možete zaposliti komandante, zapovednika straže, poreznika, glasonošu, upravnika trgovačke gilde, te razne vrste majstora. U odnosu na to koje sve institucije postoje u gradu možete ostaviti sledbenike da izučavaju vojne, medicinske ili trgovačke veštine, možete naručiti posebnog konja, izradu vrhunskog oružja i opreme, pozajmiti novac ili organizovati karavan.


Premda se i u igri With Fire and Sword možete osamostaliti osvajanjem protivničke utvrde i pobunom protiv matične države, čini mi se da razvojni tim nije imao u vidu ovakav tok. Da, možete podržavati i uzurpatore ili proglasiti sopstvenu pobunu. Da, postajete nova frakcija na mapi, sa svim nedaćama koje očekuju vladara. Ipak, With Fire and Sword je uskraćen za mogućnost da pratioci postanu plemići, a ograničen je i broj plemića koje možete vrbovati u svoju službu. Mislim da su to mogli mnogo bolje da urade, čak je u Warband-u ovaj deo igre popunjen daleko istančanijim opcijama.


Mount & Blade: With Fire and Sword jeste unapređena verzija igre M&B: Warband. Mnoštvo novih izbora zaista kao da nanosi čitav sloj i čini With Fire and Sword novom verzijom stare, dobre igre. Grafika je doterana, kako u dizajnerskom tako i u tehničkom pogledu. Muzika je prilagođena novom okruženju, smenjuju se živahne slovenske melodije, barokne melodije čembala i elegična prebiranja po mandolini, a ima i melodija koje će vam biti poznate iz Warband-a. Glavna prednost igre leži u posebnoj vrsti ugođaja koju pletu poznati i dragi likovi iz romana “Ognjem i mačem”; princ Višnjevecki, Bogdan Hmelnjicki, Islam Giraj, pukovnik Zagloba, pan Volovdjovski. Iz jednog tromog viteškog doba dolazimo u živopisan svet pun spletki, karavana, bogatih trgovaca, osvetoljubivih dama. Stupamo u prostor u kome se prepliću vojvode, begovi, guveneri, učeni inžinjeri i krvožedni kozaci, ostaci srednjevekovnog plemstva i vrle nove snage purgera. Okruženje je bogatije, a prilike za veštog zapovednika izdašnije. No, s obzirom na to da se o ukusima ne raspravlja, ostaviću vam da sami odlučite koja igra je bolja.

Igru na testiranje ustupio GamersGate.com


Autor teksta, Ranko 'Game Master' Trifković, jedan je od tri osnivača i urednika Igrorama bloga.

Bio je glavni urednik mesečnika "Gameplay", bio je jedan od urednika mesečnika "The Gamer", glavni i odgovorni urednik časopisa "IT Market" i "Hobby Master", te novinar-saradnik u brojnim drugim izdanjima uključujući Digital!, PC Magazin i ActionTrip.

Sve recenzije istog autora

Ako vam se ovaj članak dopada, podelite ga sa prijateljima: Twitter Facebook

0 comments:

Objavi komentar

Pravi PC igrači uvek ostave komentar!