Rečnik termina

Achievement
Dostignuće (medalja) koje je moguće steći u igri. Otključava se osvajanjem zadatog broja bodova, obavljanjem određene akcije, prelaskom izvesnog broja nivoa ili određenog nivoa i na slične načine. Obično su vezana za određeni profil na internetu, koji ih prikazuje svim prijateljima igrača koji ih je otključao.

AI, Veštačka inteligencija (Artificial Inteligence)
Programski skript koji upravlja ponašanjem kompjuterski vođenih likova u igrama, sa ciljem da simulira prirodnu inteligenciju i stvarno ponašanje.

Akcija
Žanr video igara s težištem na fizičkim izazovima, koji zahteva brzinu i dobru koordinaciju na luku oko-ruka. Gotovo uvek su podeljene na deonice koje se nadovezuju jedna na drugu u strogo linearnom maniru. Ima ih više vrsta i oblika, a neki od predstavnika su Quake serijal, Street Fighter serijal, Contra itd.

Avantura
Žanr video igara s težištem na istraživanju i rešavanju zagonetki (problema). Čistokrvni primerci nemaju nikakve arkadne ili akcione segmente, već igrača izazivaju isključivo na logičkom nivou. U većini slučajeva, akcenat je na priči koja se polako odmotava. Nisu jasno podeljene na deonice. Poznatiji predstavnici su Monkey Islandserijal, Gabriel Knight serijal, Syberia i drugi.

Avatar
Virtuelna predstava igrača unutar igre. Lik kojim igrač upravlja u igrama, u kojima se ne radi o junaku koji ima sopstvenu prošlost i priču, već se one ostavljaju igračevoj mašti.

Ban
Zabrana pristupa. Obično sledi kao posledica varanja u multiplayer igrama, kada administrator pojedinačnog servera na određeno ili neodređeno vreme zabrani dalji pristup igraču koji je varao; Serveri koje štiti VAC (Valve Anti-Cheat) razmenjuju podatke i jednom banovan igrač ne može da se pridruži igranju na bilo kom serveru koji je zaštićen ovim sistemom.

Bonus
Besplatan dodatak (nije ga potrebno otključavati kao dostignuća) koji se može pokupiti u igri. Može se javiti u vidu dodatka koji privremeno ili stalno ojačava protagonistu, ili pak cele deonice ispunjene takvim dodacima.

Boss
Vidi kraljica.

Bot
Lik u multiplayer-only igrama kojeg u nedostatku živog igrača vodi kompjuterski AI skript, sa unapred definisanim pravilima ponašanja.

BOX (pakovanje)
"Tvrdo" pakovanje, igra u kutiji. Nasuprot igri kupljenoj u online prodavnici, ovakav primerak uključuje samu igru na optičkom medijumu, kutiju (uglavnom plastičnu, ali nekada je bila kartonska, po čemu pakovanje i nosi naziv), kao i štampanu knjižicu sa detaljima o igri. Pored toga, može sadržati i razne dodatke poput postera, stonih igara, knjiga sa skicama, muzičke podloge na zasebnom disku itd.

Cheater, varalica
Igrač koji prilikom igranja koristi šifre za varanja, kako bi stekao nepravednu prednost nad ostalim igračima.

Co-op
Timski multiplayer režim igranja u kojem određeni broj igrača zajedno radi na prelasku nivoa ili deonice u igri.

cRPG
RPG koji se igra na računaru; Kompjuter zamenjuje GM-a, često i ostale igrače, prikazuje svet, organizuje sistem dijaloga i borbe, sprovodi pravila i izračunava sve poteze bez potrebe da igrač baca kockice.

DEMO
Demonstraciona verzija igre. Besplatna je za preuzimanje, ali je ograničena vremenski (obično na sat vremena igranja, nakon čega zahteva kupovinu pune verzije) ili prostorno (na određen broj nivoa koji su dostupni za testiranje pre kupovine).

DLC, Dodatak
Download paket je zavisni dodatak za postojeću igru, koji sadrži minimum novog sadržaja, a preuzima se odvojeno bilo besplatno ili uz naknadu. Razlikuje se od proširenja u tome što se ekspanzije uvek naplaćuju i po pravilu sadrže celu kampanju, za razliku od dodataka koji obično donesu nekoliko novih predmeta, jednu dodatnu misiju i slično.

Dumačina
Vidi FPS.

DnD
Najpopularniji stoni RPG sistem. Spada u žanr epske fantastike, a najpoznatiji predstavnik na računaru je naslov Baldur's Gate 2.

Ekspanzija
Vidi Proširenje.

Engine
Skup programa koji pokreću jednu ili više igara, a kod im se može izdvojiti od igre u užem smislu. Posebni programi u ovom skupu namenjeni su generisanju grafike, stvarne fizike u igri i slično.

FPS, Pucačina iz prvog lica (First-Person Shooter)
Akciona igra sa pogledom iz prvog lica, koja igraču omogućava da svet igre posmatra iz lične perspektive. Pored "prvog lica" razlikujemo i treće lice, izometriju, ptičju perspektivu, pogled sa strane i druge. Najpoznatiji predstavncici su Wolfenstein, Doom, Quake, Unreal, Soldier of Fortune, Rainbow Six, Call of Duty i drugi serijali.

Gabe Newell
Osnivač razvojnog tima Valve i predvodnik digitalne distribucije (Steam), voljan da se igra sa cenama, popustima, trgovinom virtuelnim predmetima iz igara, te raznim formatima (epizode, free2play) objavljivanja. Sakuplja lovačke noževe. Obećao nam Steam za GNU/Linux, na koji još uvek čekamo.Kliknite ovde sad odmah.

Glavonja
Vidi Kraljica.

Hack&Slash
Akcione igre sa elementima RPG-a. U suštini se radi o čisto akcionim igrama koje iz marketinških razloga koriste elemente uobičajene za RPG, ali oni nemaju presudan uticaj na mehaniku ostvarenja. Najpoznatiji predstavnik je svakako igra Diablo.

HD, High-Definition
Visoka jasnoća detalja. Odnosi se na ekransku rezoluciju (1920x1080, 1080p) ili kvalitet tekstura dovoljan za oštar prikaz na visokim ekranskim rezolucijama.

Indie
Nezavisni autor, studio ili naslov. Radi se o autorima koji samostalno, ili u okviru malog tima bez finansijske podrške izdavača, rade na naslovu ograničenog budžeta, a za koji se ne očekuje da se proda u više od 100.000 primeraka.

Inventar
Prisutan je najčešće u avanturama i cRPG igrama. Inventar predstavlja zamišljenu torbu sa svim predmetima koje je igrač sakupio. Obično poseduje opcije za sortiranje i kombinovanje predmeta koje sadrži, ali se razlikuje od igre do igre.

Izdavač
Izdavačka kuća koja objavljuje i distribuira igre. Za sad se još uvek misli samo na klasične izdavače (EA, Ubisoft, Capcom, Atari, Sega...), dok se digitalni izdavači poput Steam, GOG ili GamersGate ubrajaju u internet prodavnice.

Izometrija
Način predstvljanja trodimenzionalnog okruženja na dvodimenzionalnoj podlozi, korišćenjem izometrijske projekcije, čime se dobija privid trodimenzionalnosti. Ugao između dve susedne ose iznosi sto dvadeset stepeni.

Kampanja
Kampanja je skup uzastopnih misija povezanih zajedničkom pozadinskom pričom.

Konzola (Hardver)
Kućni računar zatvorenog tipa, prvenstveno namenjen igranju i multimediji. Najveći proizvođači u ovoj generaciji su Nintendo, Sony i Microsoft, a nekada su svoje konzole nudili i Sega, Atari i drugi proizvođači.

Konzola (Komandni upit)
Komandni upit aplikacije koji služi za unos instrukcija u tekstualnom obliku. U igrama se najčešće koristi za fina podešavanja i unos šifri za varanje.

Kraljica
Kraljica, glavonja ili Boss je specifičan i jedinstven neprijatelj sa kojim se igrač suočava na kraju određenog nivoa, a predstavlja finalni izazov pre konačnog kraja misije. Obično se radi o opasnom protivniku za čije savladavanje je potrebno pronaći posebnu taktiku.

Mana
Magična energija, služi kao rezervoar energije neophodne za bacanje čini u igrama sa tematikom epske fantastike.

Međuanimacije
Animirane sekvence koje se prikazuju između deonica u igri. Najčešće se radi o unapred pripremljenim video zapisima, ili skriptovanim sekvencama koje za pokretanje koriste engine igre.

Misija
U akcionim i igrama nivo se zove misija, analogno misijama koje razni akcioni junaci obavljaju u filmovima i životu. Skup misija povezanih zajedničkom pričom nazivamo Kampanja. Oba nazva vode poreklo iz vojne terminologije.

MMO
Masovna Multiplayer Online igra. Radi se o naslovima koji su kreirani da bi ih igrao ogroman broj igrača istovremeno na internetu. Obično nemaju singleplayer komponentu, i ne mogu se igrati bez pristupa internetu koji morate sami da obezbedite. Mogu biti potpuno besplatne, komercijalne bez pretplate, ili komercijalne sa mesečnom pretplatom. Najpoznatiji predstavnici su World of Warcraft, Guild Wars i EVE Online.

MMORPG
cRPG namenjen masovnom igranju na internetu.

Multiplayer
Komponenta igre namenjena društvenom igranju. Zahteva prisustvo više igrača na jednom (podeljen ekran ili "vruća stolica") računaru, u lokalnoj mreži ili na internetu.

Nezavisni (naslov, studio, autor)
Vidi Indie.

Nivo
Nivo je osnovna deonica igre koju igrač mora da pređe da bi napredovao.

NPC, kompjuterski vođen lik (Non-Playable Character)
Lik u igri, kojim uvek upravlja računarska AI skripta. Može biti u pitanju aktivan saradnik (npr u cRPG igrama) ili protivnik, te neutralan lik (prolaznik, statista itd). Za razliku od Bota kojeg računar vodi privremeno jer na u partiji nema dovoljno igrača, NPC je od početka zamišljen kao virtuelno biće čije akcije i reakcije će biti pažljivo programirane da simuliraju više ili manje stvarnu ličnost.

Osveženje, update
Osveženje postojećeg naslova novim detaljima. Može biti zakrpa (ispravka primećenih grešaka), nadogradnja (upgrade) ili nešto treće.

PC, lični računar
Danas se pod terminom PC podrazumeva IBM PC kompatibilan računar sa Windows operativnim sistemom. Nove generacije imaju x64 arhitekturu, iako su unazad kompatibilne sa x86 tehnologijom.

PC, Igračev lik (Playable character)
Lik u igri kojim stalno upravlja igrač.

Platforma (žanr)
Podžanr akcionih igara. Karakteriše ga skakanje po platformama, kao i razne druge akrobacije. Najbolji predstavnici su Super Mario, Sonic, Rayman, Psychonauts i drugi.

Pogled iz trećeg lica
Položaj kamere i pogleda na igru koji prikazuje igračevog avatara iz trećeg lica. Pored klasičnog pogleda ove vrste, gde se kamera nalazi na određenoj udaljenosti iza protagoniste i gleda mu u teme, postoji i takozvani over the shoulder pogled (OTS) gde kamera izgleda kao da gleda preko ramena glavnog lika.

Point&Click
Podžanr avantura, koji je naziv dobio po načinu upravljanja. Sve radnje se obavljaju putem miša. U bukvalnom prevodu znači "uperi i klikni".

Posvećeni (dedicated) server
Samostalni server za društveno igranje. U pitanju je računar koji je posvećen tome da bude server i sa njega ni jedan igrač ne pristupa igri direktno, što ga razlikuje od običnog host servera koji na svojoj mašini pokreće jedan od igrača. Ovim se dobija veća brzina i nesmetan rad servera, te jednaki pristupni uslovi za sve igrače čime se izbegava favorizovanje domaćina.

Proširenje
Skup dodataka, misija ili kampanja, koji nije samostalna igra već proširenje za postojeći naslov. Može biti zavisno, kada zahteva da korisnik na računaru ima instaliranu originalnu igru, ili samostalno, kada se može kupiti i igrati bez potrebe da se poseduje originalna igra.

Ptičja perspektiva
Slično pogledu odozgo (top-down), s tim što ugao koji kamera zaklapa sa horiznotalnom ravni varira od 45 do 80 stepeni.

Pucačina
Podžanr akcionih igara u kom je akcenat stavljen na borbu vatrenim oružjem. Nekada se ovaj naziv odnosio na platformske pucačine i svemirske pucačine, kod kojih se ekran pomerao sa leva na desno ili odozdo ka gore, ali danas se uglavnom misli na FPS igre.

TBS, Potezna strategija (Turn-Based Strategy)
Potezne strategije kvantifikuju vremenski tok i dele ga na poteze, akcione poene i sl. za razliku od real-time strategija u kojoj vremensku odrednicu predstavlja stvaran protok vremena. Uzor imaju u ratnim igrama na tabli i pre svega najpoznatijoj od svih poteznih strategija - Šahu. Najbolji predstavnici su Panzer General, Operational Art of War, Europa Universalis, Heroes of Might and Magic i druge.

Razvojni tim
Grupa ljudi, tim ili studio koji radi na osmišljavanju proizvodnji jedne ili više igara.

RPG
Roleplaying game je, najjednostavnije rečeno, igra glumljenja uloga. Međutim, da bi bila igra, ona mora da ima neka pravila. Svi mi, svakodnevno, glumimo neke pretpostavljene uloge: učenika, pešaka, putnika, vozača, doktora, ... Svaka od ovih uloga zahteva od igrača da se pridržava njenih specifičnih pravila. Na primer, da bi neko dobro glumio vozača, mora da vozi desnom stranom puta, zaustavlja se na crvenom svetlu, ili održava odstojanje između svog i drugih vozila. To su, uz prednost da putuje brzo i nezavisno od vremenskih uslova, ograničenja njegove “profesije” u svetu. Sam svet takođe ima svoja pravila po kojima funkcioniše, pa tako vozač može da upravlja vozilom samo na površini planete, usled gravitacione sile koja mu ne dozvoljava da “odleti” do drugog kraja sveta kad mu se prohte, ili ne može da postigne zastrašujuće brzine bez katastrofalnih posledica. U životu, mi ta pravila i ograničenja saznajemo neposrednim iskustvom ili učenjem, a tako je i u igri. Jedina razlika je u tome što u toku igre većina ljudi želi da, za promenu, glumi neke drugačije uloge, različite od svakodnevnice koja ih okružuje. Većina stonih ili računarskih RP igara im upravo to i omogućava. One igračima donose specifičan svet sa svim svojim pravilima, te lika kojeg njihova gluma mora da oživi što vernije, poštujući ograničenja i prednosti profesije. Najpoznatije stone RPG franšize su Dungeons and Dragons, Advanced Dungeons and Dragons, World of Darkness, Traveler, Fading Suns, itd.

Sandbox, Otvoren svet
Svet igre ograničen pravilima, ali ne i pričom, koja igraču ostavlja punu slobodu kretanja, pristupa problemima, itd. U potpunosti je suprotan linearnom konceptu dizajna kod kojeg je tačno određeno kuda, kada i kako igrač treba i može da napreduje kroz jedan naslov.

RTS
Strategija u stvarnom vremenu, u kojoj su svi igrači istovremeno aktivni, sve akcije se dešavaju u stvarnom vremenu, i svaki pojedinačni igrač mora da prioritetizuje svoje akcije i pogled na mapu. Poznatiji predstavnici su Dune II, Age of Empires, Red Alert, Starcraft, Warcraft itd.

Simulacija
Oponašanje. Opšti naziv za igre koje se trude da precizno oslikaju nešto (upravljanje državom, vožnju automobila, aviona itd). Poznatiji predstavnici su Fligh Simulator, Silent Hunter itd.

Singleplayer
Režim za samostalno ili solističko igranje. Uglavnom dolazi u obliku kampanje za jednog igrača koja je sastavljena iz niza uzastopnih misija ili platformskih deonica, ali može biti i sukob sa kompjuterski vođenim protivnicima na samostalnoj mapi (u strategijama) i slično.

Strategija
Žanr igara u kojoj ishod prevashodno zavisi od pravilnog donošenja odluka. Strateške igre dele se na apstraktne i ratne. U ratnim igrama igrač obično upravlja vojskom, pa se govori o taktičkim igrama ili operativnim simulacijama. Poznatiji predstavnici su Civilisation, Red Alert, King's Bounty, Dawn of War i druge. Po načinu izvođenja dele se na strategije u stvarnom vremenu i potezne strategije.

Top-Down, Pogled odozgo
Pogled na igru pri kojem je kamera postavljena pod uglom od 90 stepeni u odnosu na horizontalnu ravan igre. Pogled odozgo. Postje i pogled iz prvog ili trećeg lica, pogled sa strane, izometrijska perspektiva i druge.

Troll
Bezobrazan korisnik, koji iako poznaje pravila unutar igre i pravila lepog ponašanja, namerno kvari doživljaj svima ostalima. Sa ovakvima nema pregovaranja jer se obično radi o emotivno i društveno zakinutim ličnostima. Otud izreka "Ne hranite trolove", koja poručuje da ovakve igrače treba ignorisati.

Tutorial
Uvodna deonica jedne igre, koja služi kao trening čiji je cilj da igrača upozna sa upravljanjem i ostalim važnim segmentima igranja tog specifičnog naslova.

Varanje
Tačno određena šifra, čijim unosom u komandni upit, ili za to predviđen prozor unutar igre, igrač ostvaruje nepravednu prednost nad ostalim korisnicima tog istog naslova.

Vodič, Walkthrough
Tekstalni ili video dokument, koji objašnjava jedan ili više načina za uspešan prelazak deonice ili cele igre.

Voice Chat
Mogućnost da igrači u toku igranja međusobno razgovaraju koristeći sopstveni glas, umesto standardnih tekstualnih poruka. Zahteva posedovanje mikrofona i naslov ili dodatni program koji podržava ovu tehnologju. Može biti od velike pomoći u timskim društvenim igrama (TF2, L4D2 itd.) ali i potpuno razbiti doživljaj kada se sa druge strane nađe potpuni Troll.

Zakrpa (Patch)
Osveženje koje ima za cilj da zakrpi propuste i mane u postojećem izdanju igre. Ne radi se o samostalnom izdanju, već se na instaliranu igru primenjuje poput leka za primećene probleme.

Život
Simbolizuje jedan pokušaj prelaska deonice u akcionim igrama. Završava se smrću. Ukoliko igrač ima u rezervi još neiskorištenih života, igra se nastavlja sve dok ne ostane bez njih. Konačna smrt zahteva da se igra restartuje od početka. U savremenim nslovima smrt je moguće izbeći korišćenjem sačuvanih pozicija u toku aktivnih deonica.Sve predloge i sugestije možete slati na našu e-mail adresu.


I s t o r i j a t

  • 12. maj 2010.  Rečnik osvežen sa 14 novih odrednica. Sada obuhvata Obuhvata 66 termina.
  • 10. maj 2010.  Objavljen prvi rečnik igračkih termina na srpskom jeziku. Obuhvata 52 odrednice.